Wolfen

Srdečně vítejte v domově Wolfen – v domově pro dospělé osoby se zdravotním postižením!

V historickém centru města Wolfen se nachází obytný komplex »Am alten Schulhof« („U strého školního dvora“). Architektonická památka wolfenské školy byla přestavěna na bezbariérové a moderní byty, které jsou obklopené zahradou připomínající park. Zásluhou centrální polohy v historické části města mohou naši obyvatelé a naše obyvatelky nejen vést co nejsamostatnější život, ale také se aktivně účastnit každodenního života ve městě. Mohou si tak dopřát individuálních podnětů, tělesného pohybu a sociálních kontaktů, aniž by museli zvládnout velké vzdálenosti.

Zásobování a služby se rovněž nacházejí v těsné blízkosti, stejně jako veřejné dopravní prostředky. S láskou navržená a udržovaná zahrada nabízí příležitosti k procházkám, objevným vycházkám a společným rozhovorům. Pestrobarevné květinové záhony, zvukové hry a ovocné keře, z kterých se smí i mlsat, nabízejí velké zpestření času stráveného venku.

Domov pro dospělé s mentálním postižením

V domově, který je rovněž koncipován jako bezbariérový, nacházejí dospělí lidé s mentálním postižením předpoklady pro vedení co možná nejsamostatnějšího života v malých autonomních skupinách. Obytné jednotky a všechny ostatní místnosti jsou přizpůsobeny speciálním požadavkům našich obyvatelů a obyvatelek. Prostorná a atraktivně zařízená kavárna a na ni navazující víceúčelová společenská místnost nabízí možnost strávení příjemného času a možnost společné komunikace. Obyvatelé a obyvatelky se stravují společně v útulných, ale moderních kuchyních v příslušných obytných jednotkách. Výběr jídel je v rámci možností přizpůsobován individuálním přáním.

Naše podpora

Naše úsilí je zaměřeno na to, aby byla našim obyvatelům a obyvatelkám umožněna optimální míra samostatnosti a účasti na každodenním životě, který si vytvářejí podle vlastních rozhodnutí. To zahrnuje individualizované pečovatelské služby a důslednou orientaci na jejich přání a potřeby.

Každý den využívají naši obyvatelé a naše obyvatelky mnoho možností, jak si samostatně organizovat život, a drobné práce, jako je úklid, praní, příprava jídla, vykonávají tak samostatně, jak jim to jen jejich postižení dovoluje. Mnoho věcí se dělá společně nebo střídavě. Naše podpora vytváří příležitosti k prožitkům, projevům a komunikaci nabídkou rukodělných činností, činností s počítačovou podporou a kreativních, hudebních a sportovních aktivit.

Podpora a požadavky

Terapeutický koncept zahrnuje také ergoterapii. Nabídku doplňuje pěkně zařízená multisenzorická místnost k relaxaci (snoezelen). Jiné aktivity, např. pravidelné návštěvy nedalekého rekreačního plaveckého areálu »Woliday«, účast v externí pracovní skupině nebo vystoupení se skupinou »proci House Band«, otevírají řadu kontaktů i mimo domov. Náš domov nabízí obyvatelům a obyvatelkám řadu volnočasových aktivit podle jejich přání a zájmů, například i možnost vyjet si na dovolenou v doprovodu našeho kompetentního a vyškoleného personálu. V tomto prostředí zaměřeném na zážitky mohou lidé různých generací, kteří u nás žijí, sbírat cenné zkušenosti a prožívat krásné chvíle.

Jsme v úzkém kontaktu s odbornými a praktickými lékaři i terapeuty, které na požádání můžeme i zprostředkovat.

Pokud máte zájem, srdečně Vás zveme k osobní návštěvě, abyste si přímo na místě vytvořili vlastní představu.

Naše nabídka, abyste se u nás cítili dobře

  • Obytné prostory koncipované pro vozíčkáře
  • Ergoterapie, fyzioterapie, logopedie, dílna
  • Terapie se psy
  • Relaxační místnost (snoezelen) a vana s hudebními a barevnými světelnými efekty
  • Kavárna a společenská místnost
  • Terasa a zahrada
  • Doprovod a péče při cestách na dovolenou
  • Volnočasové skupiny a široká nabídka volnočasových aktivit (vlastní auto)
  • Podpora i po odchodu do důchodu
  • Podpora i osob s vícečetným těžkým postižením