Proč právě k nám?
Eine ältere Frau spielt Klavier

Péče srdcem a myslí

Pojďme společně zaranžovat Váš každodenní život podle Vašich přání a představ a vytvořit tak život obohacující a pestrý. Přitom se vždy postaráme o kompetentní a aktuální péči a podporu, která zaručuje vysokou kvalitu a vždy staví člověka na první místo.

Dozvěďte se více o našem přístupu k péči, o našem zaměření a naší filozofii. Můžete si udělat i vlastní dojem přímo na místě. V případě dotazů nás kontaktujte.

Péče ve znamení lidskosti

Náš cíl je vyjádřen směrodatným názvem – pro civitate.

Jasnou zásadou naší pečovatelské činnosti je umožnit lidem, kteří potřebují péči a kteří nám byli svěřeni, aby žili důstojným a pohodovým životem podle vlastních představ. Přitom se vždy řídíme individuálními životními zkušenostmi, potřebami a zvyklostmi našich obyvatelů a obyvatelek. Ošetřování a péči chápeme jako podporu pro zachování co největší samostatnosti. V zájmu dosažení vysoké kvality života nabízíme našim obyvatelům a obyvatelkám širokou škálu možností, jak se zapojit do společenského života.

Důstojnost člověka klademe do popředí při všech ošetřovatelských a pečovatelských činnostech. Jsme si vědomi individuálních potřeb a zvyklostí lidí, o které pečujeme, a tyto také respektujeme.

Další centrální součástí pečovatelského konceptu společnosti pro civitate je zachování svébytnosti. V tomto smyslu je péče vždy pomocí k svépomoci. Společnost pro civitate je zastáncem komplexního chápání pečovatelství, které je sjednocením lékařské, ošetřovatelské a sociální péče.

Kosmopolitní a pestrá společnost

Společnost pro civitate se považuje za kosmopolitní a pestrou – vítáni jsou zde výslovně všichni lidé, ať už se jedná o obyvatele nebo zaměstnance. Zastáváme nejen svobodné demokratické základní hodnoty, ale také rozmanitost a lidské a vzájemně respektující soužití. Jakákoli diskriminace u nás nemá místo.

Považujeme se za víc než za poskytovatele, který má povinnost zaručit a dále rozvíjet vysokou kvalitu péče a podpory. Tento cíl naší společnosti zajišťují kvalifikovaní a angažovaní zaměstnanci, vysoké standardy kvality a moderní stavební a technické vybavení našich domovů.

Tolik samostatnosti, kolik je možné, tolik pomoci, kolik je nutné

Respektující, laskavá a uctivá interakce nejen se všemi obyvateli a obyvatelkami a jejich rodinnými příslušníky, ale i mezi sebou navzájem je pro nás velmi důležitá. Člověk je vždy na prvním místě. Kromě toho udržujeme profesionální výměnu se všemi ostatními profesními skupinami a institucemi, které se na péči podílejí, ku prospěchu našich obyvatelů a obyvatelek.

Jako společnost orientovaná na budoucnost neustále investujeme jak do našich zaměstnanců a zaměstnankyň, tak do našich zařízení. Stavební opatření a modernizace zařízení, školení a další vzdělávání jsou zárukou toho, že jsme vždy moderně orientováni a máme vysokou kvalitu. Tímto způsobem neustále zaručujeme tu nejmodernější péči. K investicím zajišťujícím naši budoucnost patří rovněž výstavba nových zařízení, zavádění a vytváření nových forem bydlení a pečovatelských koncepcí v našich zařízeních.

Také otázku udržitelnosti bereme velmi vážně a začleňujeme ji do různých oblastí naší společnosti. Na cestu k úspěšné budoucnosti se vydáváme společně s našimi zaměstnankyněmi a zaměstnanci a našimi obyvatelkami a obyvateli.