Váš nový domov
Mapa

Váš nový domov. Srdečně vítejte!

Dozvěďte se více o našich pečovatelských zařízeních, bytech vhodných pro seniory, o našich dvou domovech pro osoby se zdravotním postižením a o naší rozsáhlé nabídce služeb na úseku ambulantní péče. Naše jednotlivé domovy se nacházejí ve spolkových zemích Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Duryňsko.

Naše plně stacionární pečovatelská zařízení

Nabízíme nejen udržitelnou kvalitu života, ale zajišťujeme také Vaši osobní pohodu. Při využití všech našich možností dbáme srdcem i myslí na to, aby byl v centru pozornosti člověk se svými potřebami. Jednotlivým aspektům, jako je příjemné prostředí bydlení, pravidelný kontakt s rodinou a známými, s dalšími obyvateli a obyvatelkami, individuální mobilita a zdravotní a sociální péče, je v konceptech našich pečovatelských zařízení přisuzován zvláštní význam.

V našich předsevzetích se proto cítíme být vázáni zásadou, že má člověk právo na sebeurčení. Naše pomoc je zaměřena tak, abyste mohli v rámci svých schopností využít všechny možnosti pro sebeurčující životní styl. Zvláštní význam přikládáme Vaší aktivní účasti na pečovatelských opatřeních s cílem snížit rozsah jejich potřebnosti nebo pozastavit jejich vývoj. Na rozdíl od zaopatřovací péče dáváme přednost rehabilitaci a zachování kompetencí.

Bydlení vhodné pro seniory – Ta nejlepší péče a nezávislost

V mnoha našich lokalitách Vám nabízíme bezbariérové byty vhodné pro seniory. Jedná se zpravidla o útulné byty s předsíní, vlastní koupelnou, a navíc s odkládací místností.

Na přání nabízíme úklidové a technické služby, odvoz a doprovod, zajištění domácího tísňového volání a nastane-li nutnost pečovatelství, také péči místní ambulantní pečovatelské služby. Pokud potřebujete pomoc, rádi Vám poradíme nebo Vám v krátké době zajistíme potřebnou pomoc.

Ambulantní péče

Naše nabídka ambulantní péče je určena pro seniory a seniorky, kteří bydlí ještě doma, ale mají potíže se zvládáním každodenních úkolů. Seniorům a seniorkám to umožňuje na jedné straně život ve svém důvěrném prostředí a na straně druhé mají prospěch z výhod našeho know-how a z našich zkušeností.

Naše pečovatelské služby zahrnují činnosti od každodenní základní péče přes kontroly, jako je měření tlaku, až po respitní péči formou zástupu. Přitom podporujeme pečující rodinné příslušníky nejen aktivně jako zástupci, ale nabízíme jim také poradenské služby.

Naše ambulantní služby zahrnují vedle péče o domácnost, zajištění stravování dovozem hotových jídel nebo dopravních služeb také pečovatelskou podporu od vyškoleného, laskavého a kompetentního personálu.

Zásluhou naší 24hodinové pohotovostní služby jste nejen po celý den v bezpečných rukou, ale můžete se spolehnout i na rychlou a komplexní lékařskou péči v případě nouze.

Denní stacionář – Rodinné prostředí pro přátele a známé

Váš pobyt v denním stacionáři našeho centra pro seniory Vám nabízí možnost zachovat si velkou míru individuální svobody při vytváření denního programu.

Můžete si sami podle vlastního rozhodnutí zorganizovat svůj denní program prostřednictvím účasti na početných aktivitách, jako je gymnastika, malování, rukodělné a tvořivé práce, zpívání a muzicírování, hry a trénování paměti ve skupině.

Naše domovy pro osoby se zdravotním postižením

Akceptance a důstojnost jsou nosnými pilíři našich zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Přitom je lidskost vždy na prvním místě a je samozřejmostí. Naše úsilí je založeno na individuální péči a důsledné orientaci na přání a potřeby našich obyvatelů a obyvatelek.

Terapeutické koncepty a péče přizpůsobené potřebám jsou stejně důležité jako vzájemné mezigenerační soužití. Bezbariérové domovy a důmyslné volnočasové aktivity umožňují dospělým osobám s mentálním postižením žít co nejsamostatněji v malých, autonomních skupinách.

Tímto Vás srdečně zveme, abyste se seznámili s našimi zařízeními a vytvořili si svůj první dojem. Rádi Vám přitom budeme k dispozici i osobně.

Máte-li jakékoli dotazy, jednoduše se na nás obraťte (kontaktní formulář).