Naše nabídka
Bewohner mit Pfleger

Ta nejlepší péče a individuální podpora

Obyvatelé a obyvatelky našich zařízení se cítí zabezpečeni a vedou zároveň samostatný život v příjemném a bezpečném prostředí. Poskytneme Vám pomoc a podporu zcela podle Vašich přání a zvyklostí. Přitom pro Vás máme rozsáhlou nabídku ošetřovatelských a pečovatelských služeb a služeb týkajících se domácnosti. Nejen naše dlouholeté zkušenosti, ale i skutečnost, že naši pečovatelé znají Vaše potřeby, umožňují tu nejlepší možnou péči a podporu.

Naše nabídka přitom zahrnuje nejrůznější formy bydlení, které jsou přizpůsobeny různým potřebám každého jednotlivce. Přitom se toto spektrum rozprostírá od ambulantní péče u Vás doma, péče v bytech vhodných pro seniorky a seniory v bezprostřední blízkosti našich pečovatelských zařízení, přes denní stacionáře až po plně stacionární krátkodobou a dlouhodobou péči v našich zařízeních.

Péče srdcem a myslí

Zvláštní pozornost věnujeme péči o osoby postižené demencí. To se odráží nejenom v péči a podpoře samotné, ale i ve stavebních dispozicích budov, které jsou pro osoby s demencí vyhovující, aby tak došlo k optimálnímu sloučení bezpečnosti a pohody.

V zařízeních Wolfen a Prieschka nabízíme také možnost péče o mentálně a tělesně postižené osoby. Také zde je naše úsilí se zaměřeno na to, aby byla našim obyvatelům a obyvatelkám umožněna optimální míra samostatnosti a účasti na každodenním životě, který si vytvářejí podle vlastních rozhodnutí. Ta nejlepší péče a individuální podpora je středem pozornosti naší veškeré práce.