Usługi
Bewohner mit Pfleger

Najlepsza pielęgnacja i indywidualna opieka

Mieszkańcy naszych placówek czują się bezpiecznie, a jednocześnie prowadzą samodzielne życie w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Pomagamy naszym mieszkańcom i wspieramy ich zgodnie z ich życzeniami i zwyczajami. Jednocześnie oferujemy szeroki zakres usług pielęgniarskich, opiekuńczych i domowych. Nie tylko nasze wieloletnie doświadczenie, ale także wiedza personelu pielęgniarskiego na temat potrzeb naszych podopiecznych pozwalają nam zapewniać im najlepszą możliwą opiekę i wsparcie.

Nasza oferta obejmuje różne formy zamieszkania ukierunkowane na różne potrzeby. Zakres obejmuje zarówno opiekę ambulatoryjną w domu, mieszkania odpowiednie dla osób starszych w bezpośrednim sąsiedztwie naszych domów seniora, jak i opiekę dzienną oraz pełną stacjonarną opiekę krótko- i długoterminową w naszych domach.

Opieka z sercem i zrozumieniem

Zwracamy szczególną uwagę na opiekę nad osobami cierpiącymi na demencję. Znajduje to odzwierciedlenie nie tylko w samej opiece i wsparciu, ale także w rozwiązaniach architektonicznych, które uwzględniają demencję, by optymalnie połączyć bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.

W placówkach w Wolfen i Prieschka oferujemy także możliwość opieki nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo i fizycznie. Również w tym przypadku celem jest umożliwienie naszym mieszkańcom optymalnego uczestniczenia i niezależności w życiu codziennym poprzez organizowanie obszarów życia w sposób samodzielnie przez nich określony. Nasza działalność koncentruje się na najlepszej możliwej opiece i indywidualnej pielęgnacji.