O nas
Brücke über einen Bach

Zaufanie. Jakość. Przejrzystość.

Jesteśmy grupą firm działających jako organizacja zapewniająca opiekę nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi, która realizuje koncepcję opieki zorientowanej na społeczność. To właśnie ten cel wyraża się w wyznaczającej kierunek nazwie pro civitate.

Nasze zasady pielęgnacji są zgodne z jasno sformułowanym zadaniem, jakim jest umożliwienie osobom potrzebującym opieki prowadzenia możliwie niezależnego i samodzielnego, a także godnego życia.

Opieka pod znakiem człowieczeństwa

W różnych krajach związkowych w Niemczech pro civitate prowadzi obecnie ponad 20 placówek stacjonarnych, do których coraz częściej przydzielane są ośrodki socjalne i ambulatoryjne. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na obiekty pro civitate oraz by już dziś inwestować w przyszłość, planujemy lub budujemy kolejne obiekty.

W domach pro civitate ponad 1500 osób potrzebujących opieki i niesamodzielnych znajduje stymulujące środowisko, które odpowiada ich potrzebom, gdzie są otoczone profesjonalną opieką przez ponad 1300 kompetentnych i zaangażowanych pracowników.

Planowanie obiektów mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie istniejących lub nowych placówek opieki stacjonarnej przyczynia się do rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego jako alternatywy dla opieki stacjonarnej. W pro civitate, przy różnych domach opieki, znajduje się 140 mieszkań, które zostały już ukończone lub są w trakcie realizacji. Osoby niesamodzielne mają dzięki temu do wyboru szeroki wachlarz opcji opieki.

Zasady opieki obowiązujące u świadczeniodawcy są ukierunkowane na zadanie umożliwienia osobom niesamodzielnym prowadzenia możliwie niezależnego i samodzielnego oraz godnego życia.

Tradycja pielęgnacji w wielu domach pro civitate, z których niektóre sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, daje gwarancję opieki najwyższej jakości, zorientowanej na praktykę. Świadczeniodawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiej jakości opieki w przyszłości i do jej dalszego podnoszenia w świetle nowych osiągnięć. pro civitate wspiera wdrażanie tych zasad poprzez ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji swojego personelu zgodnie z aspektami nowoczesnego zarządzania opieką. Obejmuje to także wprowadzenie nowoczesnego systemu zapewniania jakości.

Praktykę współczesnej opieki i wsparcia ułatwia stałe dostosowywanie domów do nowoczesnych standardów organizacji wewnętrznej, wyposażenia architektonicznego i technicznego. pro civitate rozpoczęło w ostatnich latach szeroko zakrojony program modernizacji i budowy nowych obiektów, który jest stale kontynuowany.

pro civitate – zrównoważony rozwój i ochrona środowiska

Dla nas w centrum uwagi są nie tylko ludzie, ale także nasze środowisko. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by nasza praca była jak najbardziej przyjazna dla środowiska. Od ponad dziesięciu lat mamy w naszym zespole własnego konsultanta ds. energii, z którego pomocą nieustannie pracujemy nad optymalizacją zużycia energii w naszych domach i budynkach.