O nás
Brücke über einen Bach

Důvěra. Kvalita. Transparentnost.

Jsme společností, která působí jako organizace poskytující péči o seniory, o zdravotně postižené a nemocné a hlásí se ke konceptu péče orientované na vzájemnou pospolitost. Právě tento cíl je vyjádřen již v názvu určujícím naše cíle: pro civitate.

Naše pečovatelské zásady jsou zaměřeny na jasně formulovaný úkol, a sice umožnit lidem, kteří potřebují péči, vést co nejsamostatnější a co nejdůstojnější sebeurčující život.

Péče ve znamení lidskosti

V různých spolkových zemích v Německu provozuje společnost pro civitate v současné době více než 20 plně stacionárních zařízení, ke kterým se stále častěji připojují sociální stanice a ambulantní služby. S cílem uspokojit rostoucí poptávku po našich zařízeních a již dnes investovat do budoucnosti jsou plánována nebo již realizována zařízení další.

V domovech společnosti pro civitate našlo více než 1.500 spoluobčanů potřebujících pomoc a péči podnětné prostředí odpovídající jejich potřebám, ve kterém se o ně profesionálně stará více než 1.300 kompetentních a angažovaných zaměstnanců a zaměstnankyň.

Plánování obytných komplexů v těsné návaznosti na stávající nebo nově vznikající stacionární zařízení přispívá k rozvoji asistovaného bydlení jako alternativy stacionární péče. Společnost pro civitate má celkem přes 140 bytů, které již byly dokončeny nebo jsou ještě ve výstavbě a které jsou přičleněny k různým stacionárním pečovatelským domovům. Lidé, kteří péči potřebují, tak mají k dispozici širokou škálu možností.

Pečovatelské zásady poskytovatele jsou zaměřeny na úkol, aby lidem, kteří potřebují péči, umožnil vést co nejsamostatnější a co nejdůstojnější sebeurčující život.

Pečovatelská tradice mnoha domovů společnosti pro civitate, zčásti dlouhá několik desítek let, nabízí záruku špičkové péče zaměřené na praxi. Poskytovatel se zavazuje udržet i v budoucnu vysokou kvalitu péče a tuto dále zlepšovat s ohledem na nové poznatky. Společnost pro civitate podporuje realizaci těchto zásad prostřednictvím neustálého dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a zaměstnankyň v souladu s hledisky moderního pečovatelského managementu. Do toho patří i zavádění moderního systému zajišťování kvality.

Poskytování moderní péče a podpory je usnadňováno neustálým přizpůsobováním domovů moderním standardům vnitropodnikové organizace, stavebního a technického vybavení. Společnost pro civitate zahájila v posledních letech rozsáhlý program modernizace a nové výstavby, který průběžně pokračuje.

pro civitate – Udržitelnost a ochrana životního prostředí

V centru naší pozornosti není pouze člověk, ale také naše životní prostředí. Děláme vše pro to, aby naše práce byla co nejšetrnější k životnímu prostředí. Již více než deset let máme v našem týmu vlastního energetického poradce, s jehož pomocí neustále pracujeme na energetické optimalizaci našich domovů a budov.

Máte dotazy týkající se společnosti pro civitate?

Tak nám jednoduše zavolejte nebo nám napište e-mail.
Těšíme se na Vaše zavolání nebo na Vaši zprávu.
(naše kontaktní údaje)